Höstrudbeckia

Rudbeckia laciniata L.

Svenska synonym: gullboll

Gjerdesolhatt Fliget Solhat Syyspäivänhattu, Kultapallo Coneflower Schlitzblättriger Sonnenhut

Höstrudbeckia Beskrivning. Höstrudbeckia är en flerårig ört som kan bli över två meter hög. Stjälken är upprätt och kal. De övre och ibland också de nedersta bladen är enkla med helbräddad eller grovtandad kant. De mellersta stjälkbladen är flikiga. Höstrudbeckia blommar från augusti till oktober med gula blommor. Blomkorgarna är stora, upp till en decimeter breda, och sitter på långa skaft. Holkfjällen är talrika och örtartade, korgbotten är konvex och har styva fjäll mellan blommorna. Strålblommorna är sterila, tunglika och gula. Diskblommorna är tvåkönade, rörformade och grönbruna. Frukten är fyrkantig och har en tandad ring upptill.
Höstrudbeckia kan knappast förväxlas med andra arter. Den andra arten i släktet, sträv rudbeckia (R. hirta), är ett- eller tvåårig, omkring en halv meter hög, och har bara enkla oflikade blad.

Höstrudbeckia med fylld korg

Utbredning. Höstrudbeckia är en odlad art som kan påträffas förvildad i södra och mellersta Sverige. Arten hör ursprungligen i Nordamerika. Första fynduppgift som förvildad publicerades 1918 (Hylander 1971). Arten uppges dock som odlad redan under 1700-talet (Hoffberg 1792).

Användning. Höstrudbeckia odlas ofta som prydnadsväxt, vanligast i odling är sorter med fyllda blomkorgar.

Etymologi. Artnamnet laciniata kommer av latinets lacinia (flik) och betyder 'med flikar', vilket syftar på bladformen.

Familj: Asteraceae
Släkte: Rudbeckia

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/rudbe/rudblac.html
Senaste uppdatering: 4 oktober 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg