Sträv rudbeckia

Rudbeckia hirta L.

Vetenskapliga synonym: R. bicolor Nutt., R. serotina Nutt.
Svenska synonym: sommarrudbeckia (var. pulcherrima)

Lodnesolhatt Håret Solhat Kesäpäivänhattu Black-eyed-Susan Rauher Sonnenhut

Sträv rudbeckia Beskrivning. Sträv rudbeckia är en strävhårig, vanligen ettårig ört som kan bli omkring en halv meter hög. Stjälken är upprätt. Bladen är lansettlika och har vanligen helbräddad kant, de övre bladen är oskaftade medan de nedre är skaftade. Sträv rudbeckia blommar från juli till oktober. Blomkorgarna är stora, upp till en decimeter breda, och sitter på långa skaft. Holkfjällen är talrika och örtartade, korgbotten är konvex och har styva fjäll mellan blommorna. Strålblommorna är sterila, gula eller ibland Sträv rudbeckia hos odlade former gulröda eller rödbruna. Diskblommorna är tvåkönade, rörformade och bruna. Frukten är fyrkantig och saknar pensel.
Sträv rudbeckia kan knappast förväxlas med andra arter. Den andra arten i släktet, höstrudbeckia (R. laciniata), är flerårig och kan bli över två meter hög, samt har flikiga blad åtminstone på den mellersta delen av stjälken.

Sträv rudbeckia

Utbredning. Sträv rudbeckia är sällsynt och påträffas vanligt tillfälligt. Den växer på kulturpåverkad mark i åkrar, vallar och på ruderatmark. Varieteten sommarrudbeckia (var. pulcherrima) är vanlig i odling och kan även den påträffas tillfälligt. Arten hör ursprungligen hemma i Nordamerika. Första fynduppgift som förvildad är från Skåne och publicerades 1870 (Hylander 1971).

Sträv rudbeckia

Användning. Varieteten sommarrudbeckia (var. pulcherrima) odlas ofta som prydnadsväxt och som snittblomma. Flera olika namnsorter finns med halvfyllda eller fyllda blomkorgar.

Etymologi. Artnamnet hirta kommer av latinets hirtus (hårig) och syftar på artens påfallande behåring.

Familj: Asteraceae
Släkte: Rudbeckia

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/rudbe/rudbhir.html
Senaste uppdatering: 30 juni 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg