Pseudognaphalium Kirp.

Vitnoppor

Beskrivning. Ettåriga, lågväxta till medelstora, ullhåriga örter. Stjälkar vanligen upprätta, enkla eller greniga från basen. Blad strödda, halvt stjälkomfattande, tunglika, med helbräddad kant. Blomkorgar äggrunda, samlade i täta kvastlika gyttringar i stjälk- och grentoppar. Holkfjäll spetsiga, glänsande, ljus gulbruna eller vitaktiga, nästan genomskinliga, i frukt utbredda. Korgbotten utan fjäll mellan blommorna. Blommor rörlika, gula, de yttre honliga, talrika, de inre tvåkönade, mycket färre än de honliga. Frukt med korta slemhår och hårpensel, pensel avfallande.
Kromosomtal: 2n=14.

Övrigt. Arten vitnoppa (P. luteoalbum) har ofta förts till släktet noppor (Gnaphalium), men har visat sig tillhöra en grupp arter som står hedblomstren (Helichrysum) nära. Arterna i släktet noppor (Gnaphalium) skiljer sig genom brunaktiga holkfjäll, vita eller rödlätta blommor och frukter utan hår eller med vanliga, ej slemavsöndrande hår.

Etymologi. Släktnamnet Pseudognaphalium kommer av grekiskans pseudes (falsk) och Gnaphalium som är det vetenskapliga namnet på släktet noppor.

Släktet har omkring 80 arter med sydlig utbredning, huvudsakligen i Syd- och Mellanamerika. I Sverige har bara arten vitnoppa (P. luteoalbum) påträffats, men den betraktas numera som försvunnen ur landets flora.

Familj: Asteraceae

Art:
vitnoppa (P. luteoalbum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/pseud/welcome.html
Senaste uppdatering: 21 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg