Vitnoppa

Pseudognaphalium luteoalbum (L.) Hilliard & B. L. Burtt

Vetenskapliga synonym: Gnaphalium luteoalbum L.

Kulegråurt Gulhvid Evighedsblomst Valkojäkkärä Jersey Cudweed Gelbliches Ruhrkraut

Vitnoppa, blomkorgar Beskrivning. Vitnoppa är en ettårig, lågväxt, vitt ullhårig ört med små blomkorgar som sitter i täta huvuden i stjälk- och grentoppar. Stjälkarna är uppstigande, enkla eller greniga från basen, och kan bli upp till fyra decimeter höga. Bladen sitter strödda och är tunglika med helbräddad, något vågig kant och halvt stjälkomfattande bas. Vitnoppa blommar från juni till augusti. Blomkorgarna är små och har glänsande, hinnartade, gulvita holkfjäll som i frukt blir stjärnformigt utbredda. De yttre holkfjällen är något ullhåriga vid basen. Blommorna är rörlika och gula, de yttre är honliga och många fler än de inre tvåkönade blommorna. Frukterna har korta hår som i vatten avger slem.
Vitnoppa kan med sina hinnartade, gulvita och glänsande holkfjäll knappast förväxlas med andra arter, den påminner mest om en blek hedblomster (Helichrysum arenarium).

Vitnoppa

Utbredning. Vitnoppa har sällsynt påträffats i några av de sydliga landskapen, bland annat i Skåne, Blekinge, Småland och på Öland. Det senaste fynden av arten gjordes i Skåne, men arten betraktas numera som försvunnen från Sverige. Den växte på sandiga, ofta något fuktiga marker, men har också påträffats som ogräs i trädgårdar och på ruderatmarker. Vitnoppa är annars en vittspridd och ganska vanlig art som kan påträffas nästan över hela världen, den har dock en sydlig utbredning och är vanligast i varmare klimat. Första fynduppgift är från Öland och publicerades i Liljeblads Utkast till en svensk flora år 1792 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet luteoalbum kommer av latinets luteus (gul) och albus (vit), namnet syftar på korgarnas färg.

Familj: Asteraceae
Släkte: Pseudognaphalium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/pseud/pseulut.html
Senaste uppdatering: 21 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg