Pilosella Hill.

Stångfibblor

Beskrivning. Fleråriga, ofta lågväxta örter, vanligen med utlöpare. Stjälk upprätt, vanligen bladlös, styvhårig och ofta med stjärnhår. Blad samlade i rosett vid basen samt på utlöparna, tunglika till smalt äggrunda eller elliptiska, hela eller glest tandade, aldrig tydligt skaftade, ofta styvhåriga och/eller stjärnhåriga. Blomkorgar ensamma, få tillsammans eller talrika i kvastlik samling. Holkfjäll tegellagda. Korgbotten utan fjäll mellan blommorna. Blommor tunglika, femtandade, gula, orangegula eller röda. Stift gula eller röda. Pollen ofta välutvecklat. Frukt ribbad, utan spröt, pensel av hårlika borst.
Kromosomtal varierande.

Övrigt. Släktet betraktas ofta som ett undersläkte av hökfibblor (Hieracium), men de senare saknar utlöpare och har bladig stjälk och ofta skaftade, tandade blad. Stångfibblorna har ett par strikt sexuella arter men de flesta är mer eller mindre apomiktiska och korsbefruktning och apomixis kan förekomma i en och samma blomkorg hos vissa arter. Det faktum att sexuell befruktning blandas med könlös befruktning gör att variationen ofta blir sådan att tydliga gränser mellan arter eller artgrupper inte låter sig göras. Stångfibblorna benämns ofta med ett artnamn men i flera fall har "arten" flytande gränser.

Övrigt. Släktet har talrika namngivna apomiktiska eller delvis apomiktiska småarter men även flera uppenbarligen sexuella arter och antalet arter är mycket svårt att uppskatta. I Sverige förekommer 13 arter eller artgrupper. Arterna gråfibbla (P. officinarum), mattfibbla (P. peleteriana) och nickfibbla (P. peteriana) kännetecknas av blad med gråfiltad undersida, samt en eller två korgar och gula blommor. Eldfibbla (P. blyttiana) och rödfibbla (P. aurantiaca) har röda blommor, åtminstone på undersidan. De övriga har få eller talrika korgar med gula eller orangegula blommor och blad utan gråfiltad undersida. Gruppen kvastfibblor (P. dubia) delas ibland i flera arter men avgränsningarna är flytande och de behandlas här som en grupp i vid mening.

Etymologi. Släktnamnet Pilosella är en diminutiv form av av latinets pilosus (hårig).

Familj: Asteraceae

Arter/artgrupper:
blåfibbla (P. praealta)
brandfibbla (P. fuscoatra)
eldfibbla (P. blyttiana)
gaffelfibbla (P. dichotoma)
gisselfibbla (P. flagellaris)
gråfibbla (P. officinarum)
kvastfibblor (P. dubia-gruppen)
mattfibbla (P. peleteriana)
nickfibbla (P. peteriana)
revfibbla (P. lactucella)
rödfibbla (P. aurantiaca)
svenskfibbla (P. floribunda)
ängsfibbla (P. caespitosa)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/pilos/welcome.html
Senaste uppdatering: 28 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg