Blåfibbla

Pilosella praealta (Vill. ex Gochnat) F. W. Schultz & Sch. Bip.

Vetenskapliga synonym: Hieracium bauhinii Besser, H. hyperboreum Fr., H. praealtum Vill. ex Gochnat

Høj Høgeurt Ahdekeltano Tall Mouse-ear-hawkweed

Beskrivning. Blåfibbla är en lågväxt, flerårig ört som saknar utlöpare. Stjälken kan bli omkring en halv meter hög och är borsthårig och har även stjärnhår och körtelhår. Den är vanligen helt bladlös, men kan ibland ha ett par små blad. De flesta bladen sitter i en rosett vid stjälkens bas, de är smalt lansettlika, blågröna och nästan helt kala, men har långa borsthår i kanten medan stjärnhår saknas helt. Blåfibbla blommar i juni-juli, blomkorgarna är ganska få och sitter i tämligen glesa kvastlika samlingar i stjälktoppen. Blommorna är ljusgula och holkfjällen är mer eller mindre mörkhåriga med borsthår, körtelhår och stjärnhår.
Blåfibbla karaktäriseras av blågröna blad utan stjärnhår, stjälkar med flera korgar, samt avsaknad av utlöpare. Arten gaffelfibbla (P. dichotoma) skiljs genom färre blomkorgar, samt blad med stjärnhårig undersida.

Utbredning. Blåfibbla är ganska sällsynt och förekommer mest på Öland och Gotland, men även i östra Svealand och i Norrland. Arten växer på torr och ofta kalkrik mark, på kalkhedar, torrbackar och i vägkanter.

Etymologi. Artnamnet praealta är latinets ord för 'ganska hög'.

Familj: Asteraceae
Släkte: Pilosella

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/pilos/pilopra.html
Senaste uppdatering: 16 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg