Nickfibbla

Pilosella peteriana (Käser) Holub

Vetenskapliga synonym: Hieracium cernuum Fr., H. peterianum Käser

Gaffelsvæve Nikkende Høgeurt

Beskrivning. Nickfibbla är en lågväxt, flerårig ört med ovanjordiska utlöpare. Stjälken blir omkring tre decimeter hög och är grenig upptill och ganska tätt borsthårig. Bladen sitter i rosett vid basen, de är elliptiska till tunglika och borsthåriga på båda sidorna, bladundersidan är ofta ljusare och glest stjärnhårig. På utlöparna blir bladen gradvis mindre mot spetsen. Nickfibbla blommar i juli, blomkorgarna är ganska stora och sitter enstaka i änden av de gaffelgrenade korgskaften. Blommorna är mörkt gula, oftast rödstrimmiga på undersidan, och har gröna stift. Holkfjällen är smala och spetsiga, vanligen tätt håriga av borsthår, körtelhår och stjärnhår.
Nickfibbla liknar gråfibbla (P. officinarum), men den senare har ensamma korgar med ljusgula blommor som har gula stift, samt tätt vitludna bladundersidor.

Utbredning. Nickfibbla är sällsynt och förekommer i de södra fjälltrakterna, i Dalarna, Härjedalen och Jämtland. Den växer i ängsmarker, vid fäbodvallar och i fjällbjörkskogar.

Etymologi. Artnamnet peteriana hedrar den tyske fibblespecialisten G. W. Peter (1853-1937) och betyder 'Peters stångfibbla'.

Familj: Asteraceae
Släkte: Pilosella

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/pilos/pilopet.html
Senaste uppdatering: 28 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg