Gråfibbla

Pilosella officinarum F. W. Schultz & Sch. Bip.

Vetenskapliga synonym: Hieracium pilosella L.

Hårsvæve Håret Høgeurt Huopakeltano Mouse-ear-hawkweed Kleines Habichtskraut

Gråfibbla Beskrivning. Gråfibbla är en lågväxt, mattbildande, flerårig ört som bildar ovanjordiska utlöpare. Stjälken är bladlös och har både borsthår och stjärnhår. Utlöparna är filthåriga och har blad som blir mindre mot spetsen. Bladen är elliptiska till brett lansettlika, grågröna och har långa borsthår på ovansidan. Bladundersidan är vit eller ljusgrå av tätt sittande stjärnhår. Gråfibbla blommar från juni till augusti, den har endast en blomkorg på stjälken och holkfjällen är ofta klädda med svarta körtelhår. Blommorna är ljusgula med en röd strimma på undersidan.
Gråfibbla, utlöpare och blad Gråfibbla utgörs av ett komplex av sexuella och delvis apomiktiska former vilket gör variationen stor och avgränsningar i småarter vansklig. Hybrider mellan sexuella gråfibblor och andra arter i släktet komplicerar bilden ytterligare. Gråfibbla förväxlas lätt med mattfibbla (P. peleteriana) och nickfibbla (P. peteriana), vilka båda har blad med gråfiltad undersida. Mattfibbla skiljs genom kortare utlöpare där bladen är lika stora eller större och ofta rosettlikt samlade i änden. Nickfibbla skiljs genom att ha två eller tre korgar på stjälken, dessa sitter dessutom på gaffelgrenade, ofta nickande skaft.

Utbredning. Gråfibbla är vanlig och förekommer i nästan hela landet utom längst i norr. Den växer på torra solvarma platser, som sandmarker, torrbackar, berg, skogsbryn och vägkanter.

Etymologi. Artnamnet officinarum kommer av latinets officina (apotek) och antyder att arten använts som örtmedicin.

Familj: Asteraceae
Släkte: Pilosella

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/pilos/pilooff.html
Senaste uppdatering: 10 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg