Revfibbla

Pilosella lactucella (Wallr.) P. D. Sell & C. West

Vetenskapliga synonym: Hieracium auricula auct., H. lactucella Wallr.

Aurikkelsvæve Lancetbladet Høgeurt Korvakeltano Geöhrtes Habichtskraut

Revfibbla Beskrivning. Revfibbla är en lågväxt, späd, flerårig ört med ovanjordiska utlöpare. Stjälken är bladlös eller har ett eller två små blad, den blir en till två decimeter hög och har få stjärnhår och körtelhår men vanligen styva enkla hår vid basen. Bladen är blågröna, spatellika eller smalt tunglika, trubbiga, kala eller nästan kala, utan stjärnhår men med få långa styva hår i kanten och på undersidan av mittnerven. Revfibbla blommar i juni-juli, blomkorgarna är små och sitter ensamma eller få tillsammans i en ganska tät samling i stjälktoppen. Holkfjällen är något Bladrosett av revfibbla hinnkantade med spridda stjärnhår, ljusa körtelhår och styva enkla hår. Blommorna är ljusgula utan röd färg och har gula stift.
Revfibbla växer i mattlika bestånd och känns igen på sin spädhet och de blågröna, nästan kala bladen. Den är en huvudsakligen sexuell art som kan hybridisera med andra arter då de växer tillsammans, till exempel mattfibbla (P. peleteriana) och korsbefruktade former av gråfibbla (P. officinarum). Hybriderna liknar revfibbla men har större korgar, kortare och kraftigare utlöpare och rikligt stjärnhåriga bladundersidor.

Utbredning. Revfibbla är vanlig i södra och mellersta Sverige. Den växer på frisk eller något fuktig ängsmark med låg vegetation, ofta i betesmarker och gärna på kalkmark. Den kan också påträffas i vägkanter och på stränder.

Etymologi. Artnamnet lactucella kommer av Lactuca, vilket är det vetenskapliga namnet på släktet sallater och betyder 'liten sallat'.

Familj: Asteraceae
Släkte: Pilosella

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/pilos/pilolac.html
Senaste uppdatering: 28 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg