Svenskfibbla

Pilosella floribunda (Wimm. & Grab.) Arv.-Touv.

Vetenskapliga synonym: Hieracium cochleatum (Nägeli & Peter) Norrl., H. floribundum Wimm. & Grab., H. islandicum (Lange) Dahlst., H. suecicum Fr.
Svenska synonym: islandsfibbla

Svensk Høgeurt Íslandsfífill Irish fox-and-cubs Reichblütiges Habichtskraut

Beskrivning. Svenskfibbla är en medelstor, flerårig ört med långa ovanjordiska utlöpare. Stjälken kan bli nästan en halv meter hög, den är bladlös eller har ett eller två små blad och är klädd med styva hår, upptill även med körtelhår. Bladen sitter i rosett vid basen, de är spatelformiga och ljust gröna, borsthåriga i kanten och på mittnerven, men saknar stjärnhår. Svenskfibbla blommar i juli-augusti, blomkorgarna sitter tre till sex tillsammans på tydliga skaft. Holkfjällen är trubbiga och mörka med både borsthår, körtelhår och enstaka stjärnhår. Blommorna är mörkt gula med gula stift och har en röd strimma på undersidan.
Svenskfibbla uppfattas ofta som en hybrid mellan revfibbla (P. lactucella) och ängsfibbla (P. caespitosa). Den liknar en storvuxen revfibbla (P. lactucella), men den senare har smalare blågröna blad och färre korgar med ljusare gula blommor utan röda strimmor på undersidan.

Utbredning. Svenskfibbla är sällsynt och förekommer huvudsakligen i mellersta Sverige. Den växer i ängar, vallar och betesmarker.

Etymologi. Artnamnet floribunda kommer av latinets floridus (blommande) och betyder rikblommig.

Familj: Asteraceae
Släkte: Pilosella

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/pilos/piloflo.html
Senaste uppdatering: 17 december 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg