Kvastfibblor

Pilosella dubia-gruppen

Vetenskapliga synonym: Hieracium cymigerum Rchb, H. cymosum L., H. dubium L., H. glomeratum Froel., H. macranthelum Nägeli & Peter, H. poliodermum Dahlst., H. scandinavicum Dahlst.
Svenska synonym: hårig kvastfibbla (P. cymigera), smalbladig kvastfibbla (P. cymosa), tät kvastfibbla (P. dubia), blågrön kvastfibbla (P. glomerata), storkorgig kvastfibbla (P. macranthela), grå kvastfibbla (P. polioderma), nordlig kvastfibbla (P. scandinavica)

Kvastsvæve Kvast-Høgeurt Harakankeltano

Kvastfibbla Beskrivning. Kvastfibblor är en grupp av fleråriga örter med bladlösa eller fåbladiga stjälkar, de är ofta beståndsbildande och sprids med nya bladrosetter från korta sidoskott eller med underjordiska utlöpare. Stjälkarna blir omkring en halv meter höga och är ofta tydligt håriga med varierande hårtyper. Bladen är vanligen smalt tunglika eller lansettlika och sitter samlade i rosett vid basen, de har långa ogrenade hår och ofta även stjärnhår. Kvastfibblor blommar från juni till augusti, blomkorgarna sitter samlade i täta till mer eller mindre glesa kvastlika samlingar i stjälktoppen. Korgarna är ofta ganska små, med gula blommor och vanligen gula stift. Holkfjällen har en varierande behåring av långa ogrenade hår, stjärnhår och körtelhår. Kvastfibbla Inom gruppen kvastfibblor har omkring ett hundratal småarter skiljts ut vilka brukar sammanföras i arterna hårig kvastfibbla (P. cymigera (Rchb) Arv.-Touv.), smalbladig kvastfibbla (P. cymosa (L.) F. W. Schultz & Sch. Bip.), tät kvastfibbla (P. dubia (L.) F. W. Schultz & Sch. Bip.), blågrön kvastfibbla (P. glomerata (Froel.) Arv.-Touv.), storkorgig kvastfibbla (P. macranthela (Nägeli & Peter) Soják), grå kvastfibbla (P. polioderma (Dahlst.) Soják) och nordlig kvastfibbla (P. scandinavica (Dahlst.) Schljakov). Dessa är dock oklart avgränsade och kan inte särskiljas annat än i typiska exemplar, varför de bör betraktas som ett kollektiv under namnet kvastfibblor.
Kvastfibblor som grupp känns igen på de oftast bladlösa stjälkarna med basala bladrosetter, samt de talrika blomkorgarna som sitter i täta eller glesa kvastlika samlingar i stjälktoppen. De kan ibland förväxlas med arten klasefibbla (Crepis praemorsa), men den senare har bredare blad och blomkorgar samlade i utdragen klaselik samling.

Utbredning. Kvastfibblor är vanliga i nästan hela landet, utom i nordligast Norrland och i landets sydvästra delar. De växer på torra soliga backar, i skogsbryn, rasmarker, vägkanter och liknande.

Etymologi. Gruppnamnet dubia kommer av latinets dubium (tvivel) och betyder tveksam.

Familj: Asteraceae
Släkte: Pilosella

Norden
Norden

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/pilos/pilodub.html
Senaste uppdatering: 28 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg