Gaffelfibbla

Pilosella dichotoma (Fr. ex Lindb.) Soják

Vetenskapliga synonym: Hieracium dichotomum Fr. ex Lindb.

Alvar-Høgeurt

Beskrivning. Gaffelfibbla är en lågväxt, flerårig ört som saknar utlöpare. Stjälken kan bli omkring tre decimeter hög och är glest grenad, ibland gaffelgrenad. Den är bladlös eller har ett litet blad och är klädd med borsthår och dessutom med körtelhår och stjärnhår upptill. Bladen sitter i rosett vid basen av stjälken, de är blågröna med glesa borsthår, undersidan har glesa stjärnhår. Gaffelfibbla blommar i juni-juli, blomkorgarna sitter ensamma i grenspetsarna och blommorna är gula och tunglika.
Gaffelfibbla karaktäriseras av avsaknad av utlöpare, blågröna blad med glest stjärnhåriga bladundersidor, samt oftast mer eller mindre gaffelgrenig stjälk. Arten blåfibbla (P. praealta) kan likna gaffelfibbla men dess blad är nästan kala, med långa borstlika hår i kanten men utan stjärnhår på undersidan.

Utbredning. Gaffelfibbla är ganska vanlig på södra Ölands alvar, men förekommer även på kalkhällmarker på norra Gotland.

Etymologi. Artnamnet dichotoma betyder tvådelad och kommer av grekiskans dikhe (två) och tome (snitt). Namnet syftar på den grenade stjälken.

Familj: Asteraceae
Släkte: Pilosella

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/pilos/pilodic.html
Senaste uppdatering: 28 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg