Ängsfibbla

Pilosella caespitosa (Dumort.) P. D. Sell & D.West

Vetenskapliga synonym: Hieracium caespitosum Dumort., H. pratense Tausch
Svenska synonym: mörk ängsfibbla (ssp. caespitosa), ljus ängsfibbla (ssp. colliniformis)

Eng-Høgeurt Niittykeltano Yellow fox-and-cubs Wiesen-Habichtskraut

Beskrivning. Ängsfibbla är en flerårig ört med korta och kraftigt byggda ovanjordiska utlöpare. Stjälken kan bli omkring en halv meter hög och är rikt borsthårig samt har talrika stjärnhår, den är bladlös eller har ett fåtal små blad. De flesta bladen sitter i rosett vid basen, de är mörkt gulgröna, tunglika eller lansettlika, trubbiga eller något spetsiga och har talrika borsthår men saknar alltid stjärnhår. Utlöparnas blad är ungefär likstora. Ängsfibbla blommar i juni-juli, blomkorgarna är flera och sitter ganska tätt samlade i en kompakt kvastlik samling i stjälktoppen. Blommorna är ofta mörkt gula liksom stiften. Holkfjällen är mörkhåriga och har både körtelhår och stjärnhår. I Sverige förekommer de två underarterna mörk ängsfibbla (ssp. caespitosa) och ljus ängsfibbla (ssp. colliniformis (Peter) P. D. Sell).
Ängsfibbla karaktäriseras av gulgröna blad som helt saknar stjärnhår, samt många tättsittande korgar med mörkgula blommor och stift. Till sin byggnad liknar den mest rödfibbla (P. aurantiaca) som skiljs genom röda blommor. I Norrland kan dock rödfibbla ha småarter som har gula blommor som är röda endast på undersidan eller i spetsen. Ängsfibbla kan förväxlas med vissa kvastfibblor (P. dubia-gruppen) men dessa har alltid stjärnhår på bladens undersidor och saknar ovanjordiska utlöpare.

Utbredning. Ängsfibbla är sällsynt och förekommer huvudsakligen på Gotland och i Östergötland, men finns även i andra landskap i Sydsverige. Den växer i rikare ängsmarker men kan även påträffas införd i gräsmattor, i vägkanter och liknande.

Etymologi. Artnamnet caespitosum kommer av latinets caespes (tuva) och betyder tuvad.

Familj: Asteraceae
Släkte: Pilosella

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/pilos/pilocae.html
Senaste uppdatering: 16 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg