Rödfibbla

Pilosella aurantiaca (L.) F. W. Schultz & Sch. Bip

Vetenskapliga synonym: Hieracium aurantiacum L.

Hagesvæve, Raudsvæve Pomerans-Høgeurt Oranssikeltano Fox-and-cubs Orangerotes Habichtskraut

Rödfibbla Beskrivning. Rödfibbla är en lågväxt till medelstor flerårig ört med ovanjordiska utlöpare. Stjälken är nästan bladlös men har ofta ett par små blad, den är borsthårig och kan bli en halv meter hög. Utlöparna är ganska kraftiga med likstora blad. Bladen är lansettlika eller spatelformade och har långa hår samt en del stjärnhår, de är dock aldrig filtludna på undersidan. Rödfibbla Rödfibbla blommar i juni-juli, blomkorgarna är oftast många och sitter i ganska täta kvastlika samlingar. Holkfjällen är svarthåriga och ser därför mörka ut, och de har också körtelhår och en del stjärnhår. Blommorna är klarröda eller orangeröda, de inre är oftare ljusare än de yttre och kan ibland vara gulaktiga.
Rödfibbla Rödfibbla omfattar en mindre antal småarter och är oftast lätt att känna igen på den röda blomfärgen. Den kan endast förväxlas med eldfibbla (P. blyttiana), vilka dock skiljs genom att blommorna är orangegula på ovansidan och att bladen saknar stjärnhår eller har sådana endast på undersidans mittnerv. Former med nästan helt gula blommor som bara har en aning rött förekommer och utgör övergångar till ängsfibbla (P. caespitosa).

Rödfibbla Utbredning. Rödfibbla är sällsynt men förekommer från Skåne till Norrbotten. I Sydsverige påträffas den oftast i kulturskapade miljöer som parker, gräsmattor och vägkanter, medan den i norra Sverige också växer i ängsmarker och ängsbjörkskogar i fjälltrakterna.

Etymologi. Artnamnet aurantiaca kommer av latinets aurantiacus (guldgul) och syftar på de centrala blommornas ofta orangegula färg.

Familj: Asteraceae
Släkte: Pilosella

Norden (inhemska former)
Norden (introducerade former)
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/pilos/piloaur.html
Senaste uppdatering: 23 januari 2007
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg