Picris L.

Strävfibblor

Beskrivning. Två- till fleråriga, borsthåriga örter med mjölksaft. Stjälk upprätt, ofta rödstrimmig. Blad strödda, lansettlika med bukttandad, ofta vågig kant, nedre blad skaftade, övre oskaftade. Blomkorgar i kvastlik ställning, upp till tre centimeter breda. Holkfjäll jämnhöga, ytterholk av talrika korta fjäll. Korgbotten utan fjäll mellan blommorna. Blommor tunglika, gula. Frukt ribbad, med fjäderpensel.
Kromosomtal: 2n=10.

Etymologi. Släktnamnet Picris kommer av grekiskans pikros (besk), namnet användes som ett växtnamn redan av Aristoteles.

Släktet har omkring 40 arter. Bara arten bitterfibbla (P. hieracioides) är bofast i Sverige. Arten lyktfibbla (Helminthotheca echioides) hörde tidigare till detta släkte.

Familj: Asteraceae

Art:
bitterfibbla (P. hieracioides)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/picri/welcome.html
Senaste uppdatering: 3 juni 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg