Bildgalleri

Bitterfibbla - Picris hieracioides L.


Bitterfibbla

Hårighet upptill

Hårighet nedtill

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/picri/picrhie2.html
Senaste uppdatering: 5 augusti 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg