Bitterfibbla

Picris hieracioides L.

Vetenskapliga synonym: P. villarsii Jord.
Svenska synonym: bittermjölke

Beiskeblom Ru Bittermælk Keltanokitkerö Hawkweed Oxtongue Gewöhnliche Bitterkraut

Bitterfibbla Beskrivning. Bitterfibbla är en två- till flerårig, borsthårig ört med mjölksaft. Stjälken är upprätt, upp till en meter hög, har strödda blad och är ofta rödstrimmig. Bladen är lansettlika med bukttandad och ofta vågig kant, de nedre bladen är skaftade och de övre är oskaftade. Bitterfibbla blommar i juli-augusti. Blomkorgarna är upp till tre centimeter breda och sitter i kvastlik ställning. Holkfjällen är jämnhöga och korgarna har en ytterholk av talrika korta fjäll. Korgbotten har inga fjäll mellan blommorna. Blommorna är gula och tunglika. Frukten är ribbad och har fjäderpensel.
Bitterfibbla är grov och styvhårig, vilket gör att den knappast kan förväxlas med andra arter.

Bitterfibbla

Utbredning. Bitterfibbla förekommer tämligen allmänt i Skåne och på Gotland, men kan också sällsynt eller tillfälligt påträffas i andra landskap. Den växer på torr gräsmark, i backar och vägkanter. Första fynduppgift är från Ramlösa i Skåne och publicerades 1744 (Nordstedt 1920).

Bitterfibbla

Etymologi. Artnamnet hieracioides betyder 'lik Hieracium'. Namnet kommer av Hieracium, som är det vetenskapliga namnet på släktet hökfibblor, och latinets -oides (liknande).

Familj: Asteraceae
Släkte: Picris

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/picri/picrhie.html
Senaste uppdatering: 5 augusti 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg