Bildgalleri

Spjutskråp - Petasites spurius (Retz.) Rchb.


Spjutskråp

Blad

Ungt blad

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/petas/petaspu2.html
Senaste uppdatering: 26 februari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg