Spjutskråp

Petasites spurius (Retz.) Rchb.

Vetenskapliga synonym: P. tomentosus (Ehrh.) DC.

Filtpestrot Filtet Hestehov Rantaruttojuuri Dünen-Pestwurz

Spjutskråp Beskrivning. Spjutskråp är en beståndsbildande, flerårig ört med krypande jordstam. Bladen är skaftade, med tydligt spjutlik bladskiva som är grågrön på ovansidan och vitfiltad undertill, som unga är bladen helt vitfiltade. Spjutskråp blommar i april-maj, innan bladen utvecklas. Blomstjälkarna är blekgröna och har ett antal stora, smala gulgröna fjäll. Blommorna är gulvita och blomkorgarna sitter i ganska täta klaselika samlingar. Holkfjällen är kala och grönaktiga. Frukterna har en vit hårpensel.
Spjutskråp Spjutskråp känns igen på bladens spjutlika form. Under blomningstiden skiljs den från andra skråp (Petasites) på de gulvita blommorna och de kala holkfjällen.

Spjutskråp

Utbredning. Spjutskråp är sällsynt och förekommer endast i Skåne, på Öland och Gotland, samt i Uppland och Gästrikland. Den växer nästan uteslutande på sandiga havsstränder. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1774 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet spurius betyder falsk eller oäkta.

Familj: Asteraceae
Släkte: Petasites

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/petas/petaspu.html
Senaste uppdatering: 13 september 2007
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg