Bitterskråp

Petasites japonicus (Sieb. & Zucc.) Maxim.

Japanpestrot Japansk Hestehov Japaninruttojuuri Giant Butterbur

Bitterskråp Beskrivning. Bitterskråp är en beståndsbildande, flerårig ört med vita blommor. Stjälken är två till tre decimeter hög och försedd med decimeterlånga, brett ovala, grovnerviga, vitgröna, bladlika fjäll. Bitterskråp blommar vanligen i april. Blomkorgarna sitter många tillsammans i korta täta klasar som sträcker sig efter blomningen. Holkfjällen är blekgröna och blommorna vita. De blommande skotten är kompakta och ser, med sina vita blommor och stora blekgröna stjälkblad, först ut som blomkålshuvuden, men sträcker sig under blomningen och blir med tiden glesare. Bitterskråp Bladen är stora, skaftade och utvecklas först efter blomningen. Bladskivan kan bli över halvmeter bred, den är njurlik med finsågad kant och har kal ovansida och hårig undersida.
Bitterskråp liknar endast vitskråp (P. albus), den senare har dock betydligt mindre fjäll på stjälken, samt mindre och grovt dubbeltandade blad med filthårig undersida.

Bitterskråp, blad

Utbredning. Bitterskråp är sällsynt och förekommer naturaliserad på fuktig mark i södra Sverige. Arten hör hemma i Japan. Första fynduppgift som förvildad är från Tjolöholm, Halland och publicerades 1966 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet japonicus betyder 'från Japan'.

Familj: Asteraceae
Släkte: Petasites

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/petas/petajap.html
Senaste uppdatering: 21 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg