Bildgalleri

Pestskråp - Petasites hybridus (L.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.


Pestskråp i knopp

Pestskråp

Pestskråp

Utblommade exemplar

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/petas/petahyb2.html
Senaste uppdatering: 23 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg