Bildgalleri

Fjällskråp - Petasites frigidus (L.) Fr.


Fjällskråp

Fjällskråp

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/petas/petafri2.html
Senaste uppdatering: 25 juni 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg