Fjällskråp

Petasites frigidus (L.) Fr.

Vetenskapliga synonym: Nardosmia frigida (L.) Hook.

Fjellpestrot Fjeld-Hestehov Pohjanruttojuuri

Fjällskråp Beskrivning. Fjällskråp är en flerårig ört som kan bli upp till till fyra decimeter hög. Bladen utvecklas först efter blomningen och de är saftigt gröna, triangulära, ungefär tio centimeter breda med filtluden undersida, djupt urnupen bas och grovtandad kant. Fjällskråp blommar i maj-juni, blomstjälken saknar blad men har flera stora, bruna eller rödfärgade fjäll. Blomkorgarna är ganska få och sitter i en gles kvastlik samling. Holkfjällen är rödaktiga och blommorna vita eller rosa. Arten är tvåbyggare, det vill säga med han- och honblommor på olika plantor. Frukterna har rent vita hårpenslar.
Fjällskråp är den enda av arterna i släktet skråp (Petasites) som förekommer i fjälltrakterna. De triangelformade bladen med filtluden undersida och djupt urnupen bladbas gör fjällskråp lätt att känna igen, även när den inte blommar.

Fjällskråp

Utbredning. Fjällskråp är ganska vanlig i fjälltrakterna men förekommer även i skogslandet nedom fjällen. Den växer på fuktiga ställen, i myrkanter, videsnår och vid snölegor. Första fynduppgift är från Vallavare i Lule Lappmark där den hittades av O. Rudbeck d. y. under hans resa i Lappland, uppgiften publicerades 1720 (Nyman 1867).

Etymologi. Artnamnet frigidus kommer av latinets frigere (vara kall) och betyder 'växer på kalla platser', vilket syftar på den nordliga utbredningen.

Familj: Asteraceae
Släkte: Petasites

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/petas/petafri.html
Senaste uppdatering: 21 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg