Vitskråp

Petasites albus (L.) Gaertn.

Kvitpestrot Hvid Hestehov White Butterbur Weiße Pestwurz

Vitskråp Beskrivning. Vitskråp är en beståndsbildande, flerårig ört som blommar innan bladen utvecklas. Stjälken blir upp till en halv meter hög och är klädd med brett ovala, ljusgröna bladlika fjäll som är ett par centimeter långa. Vitskråp blommar i april-maj. Blomkorgarna är talrika och sitter i en huvudlik klase. Holkfjällen är blekgröna och blommorna vita. Bladen utvecklas efter blomningen och är njurlikt rundade med hjärtlik bas, grovt dubbelsågad kant och vitfiltad undersida.
Blad Vitskråp är lätt att känna igen på sina vita blommor och grönaktiga stjälk med bleka fjäll. Efter blomningen karaktäriseras den av runda grovtandade blad med vitfiltad undersida. Den kan endast förväxlas med den införda arten bitterskråp (P. japonicus), den senare skiljs genom mycket stora stjälkfjäll, samt brett njurlika blad med fintandad kant.

Vitskråp Utbredning. Vitskråp är sällsynt och förekommer bara i Skåne. Den växer på fuktiga ställen i lövskog, raviner och vid källor och bäckar. Första fynduppgift är från Fågelsång i Skåne och publicerades år 1737 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet albus betyder vit och syftar på blomfärgen.

Familj: Asteraceae
Släkte: Petasites

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Hvitskråpen utbreder i jordbrynet sin något violetta eller rödaktiga rotstock och tillreder sina knoppar redan om hösten. Dessa knoppar äro omslutna med stora fjäll, de yttre bruna, de inre blekgröna och gulaktiga, och beklädda med långa, hvita hår till skydd mot kölden."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/petas/petaalb.html
Senaste uppdatering: 7 april 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg