Onopordum L.

Ulltistlar

Beskrivning. Tvååriga, storväxta, grågröna, kraftigt torniga örter, först spindelvävshåriga, senare nästan kala. Stjälk upprätt, upp till tre meter hög, grenig, vingkantad med breda torniga kanter. Blad flikiga eller grovt tandade med kraftiga tornar. Blomkorgar ensamma eller parvis, runda. Holkfjäll i flera rader, tegellagda, med kraftig torn i spetsen. Korgbotten utan fjäll mellan blommorna. Blommor rörlika, rödvioletta. Ståndarknappar med kort bihang. Frukt med kort hårpensel.
Kromosomtal: 2n=34.

Etymologi. Släktnamnet Onopordum kommer av grekiskans onos (åsna) och porde (väderspänning). Namnet användes redan av Plinius om en tistel som 'orsakar väderspänning hos åsnor' (Odhner 1963).

Släktet har omkring 60 arter varav en, ulltistel (O. acanthium), förekommer i Sverige. Tillfälligt har också arten grenig ulltistel (O. tauricum) påträffats.

Familj: Asteraceae

Art:
ulltistel (O. acanthium)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/onopo/welcome.html
Senaste uppdatering: 21 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg