Mycelis Cass.

Skogssallater

Beskrivning. Fleråriga, medelstora, kala örter med kort jordstam. Stjälk upprätt, grenig upptill. Blad djupt parflikiga, med stor triangulär ändflik, nedre blad skaftade med vingat skaft, övre blad stjälkomfattande. Blomkorgar små, i gles, utspärrad, klaselik ställning. Holkfjäll i två rader. Blommor fem, tunglika, blekgula. Frukt långsmal, plattad, ribbad, med tydligt spröt, hårpensel av oliklånga borst.
Kromosomtal: 2n=18

Övrigt. Fördes förut till släktet sallater (Lactuca) som nu är uppdelat på flera mindre släkten.

Etymologi. Släktnamnet Mycelis anses komma av grekiskans mys (mus) och kelis (märke) men har oklar innebörd (Corneliuson 1997).

Släktet har bara en art, skogssallat (M. muralis), som förekommer över hela Europa.

Familj: Asteraceae

Art:
skogssallat (M. muralis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/mycel/welcome.html
Senaste uppdatering: 21 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg