Bildgalleri

Skogssallat - Mycelis muralis (L.) Dumort.


Skogssallat

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/mycel/mycemur2.html
Senaste uppdatering: 16 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg