Skogssallat

Mycelis muralis (L.) Dumort.

Vetenskapliga synonym: Lactuca muralis (L.) Gaertn.

Skogsalat Skogsalat Jänönsalaatti Wall Lettuce Mauerlattich

Skogssallat

Beskrivning. Skogssallat är en flerårig, medelstor, kal ört med djupt parflikiga blad och blekgula blommor i små korgar som sitter i en utspärrad och glest grenig ställning. Den har kort jordstam och upprätt stjälk som kan bli upp till en meter hög. Bladen har en stor triangulär ändflik, de nedre är skaftade med ett vingat skaft och de övre är stjälkomfattande. Skogssallat blommar i juli-augusti, blomkorgarna är bara en centimeter breda och har en smalt cylindrisk holk och vanligen bara fem tunglika blommor. Frukten är svart, plattad och har ett kort spröt och hårpensel.
Skogssallat Skogssallatens blad påminner om bladen hos torta (Cicerbita alpina) och parksallat (Cicerbita macrophylla) men de båda senare är högväxta och har violetta blommor.

Korg av skogssallat i frukt

Utbredning. Skogssallat är vanlig i södra och mellersta Sverige. Den växer i skogar, men även i parker och på ruderatmark. Första fynduppgift publicerades år 1720 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet muralis kommer av latinets murus (mur) och betyder 'som växer på murar'.

Familj: Asteraceae
Släkte: Mycelis

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/mycel/mycemur.html
Senaste uppdatering: 21 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg