Mulgedium Cass.

Strandsallater

Beskrivning. Två- eller fleråriga, kala örter med mjölksaft. Stjälk upprätt, mångbladig. Blad strödda, enkla eller parflikiga, hela eller tandade. Blomkorgar smala, i kvastlika samlingar. Holkfjäll tegellagda, i flera rader. Kogbotten utan fjäll mellan blommorna. Blommor blå till blåvioletta, eller gula. Frukt något plattad, ribbad, med mycket kort spröt, pensel av talrika, tunna hår.
Kromosomtal: 2n=16 (sandsallat), 2n=18 (karlsösallat, älvsallat).

Övrigt. Arterna placeras ibland i släktet sallater (Lactuca), men de senare skiljs genom att frukterna har långa spröt.

Etymologi. Släktnamnet Mulgedium kommer av latinets mulgeo (mjölka) och syftar på mjölksaften.

Släktet har omkring 15 arter. I Sverige förekommer tre arter, den gulblommiga arten karlsösallat (M. quercinum), samt de två blåblommiga arterna älvsallat (M. sibiricum) och sandsallat (M. tataricum).

Familj: Asteraceae

Arter:
karlsösallat (M. quercinum)
sandsallat (M. tataricum)
älvsallat (M. sibiricum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/mulge/welcome.html
Senaste uppdatering: 21 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg