Bildgalleri

Sandsallat - Mulgedium tataricum (L.) DC.


Ur Riksmuseets samlingar:
Första svenska fyndet av
sandsallat

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/mulge/mulgtat2.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg