Sandsallat

Mulgedium tataricum (L.) DC.

Vetenskapliga synonym: Lactuca pulchella (Pursh) DC., L. tatarica (L.) C. A. Mey.
Svenska synonym: tatartolta

Tatarturt Strand-Salat Tataarisinivalvatti Blue Lettuce Tataren-Lattich

Sandsallat, blomkorgar Beskrivning. Sandsallat är en kal, flerårig ört som bildar utlöpare från den krypande jordstammen och därför bildar stora bestånd. Stjälken kan bli upp till åtta decimeter hög och har talrika lansettlika, blågröna blad. De nedre bladen är djupt parflikiga och de övre är hela eller tandade. Sandsallat blommar i augusti-september. Blomkorgarna är två centimeter breda och sitter ordnade i klase, varken holkfjällen eller korgarnas skaft är körtelhåriga. Blommorna är blå till blåvioletta. Frukterna är spolformiga och har vit hårpensel, men fruktsättningen är oftast dålig.
Sandsallat är mycket lik älvsallat (M. sibiricum), men den senare skiljs genom att alla blad är oflikade, samt att blomkorgarna är ordnade i kvast. De likaledes blåblommiga arterna torta (Cicerbita alpina) och parksallat (C. macrophylla) har båda körtelhåriga holkfjäll och blomkorgskaft.

Sandsallat

Utbredning. Sandsallat växer på grusiga havsstränder och är allmän på Gotland, men förekommer sällsynt även i Halland och i Kalmartrakten, i övrigt tillfälligt. Arten, härstammar ursprungligen från Sydösteuropa, är relativt ny i den svenska floran. Första fynduppgift är från Kalmar där den hittades 1915, fyndet publicerades av C. Pleijel i Botaniska Notiser 1916 (Hylander 1971). Flera insamlingar från Kalmar år 1915 finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar, ett ark kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet tatarica betyder tatarisk.

Familj: Asteraceae
Släkte: Mulgedium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Mulgedium tataricum L. - Ny för Sverige. Kalmar, på ballast i ett flertal individ 1915. Hemland: Vestra Asien."

Ur Nya lokaler för adventivväxter av C. Pleijel (Botaniska Notiser 1916)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/mulge/mulgtat.html
Senaste uppdatering: 21 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg