Älvsallat

Mulgedium sibiricum (L.) Cass. ex Less.

Vetenskapliga synonym: Lactuca sibirica (L.) Maxim.
Svenska synonym: älvtolta

Sibirturt Elv-Salat Siperiansinivalvatti

Beskrivning. Älvsallat är en kal flerårig ört med blå blommor. Stjälken är ogrenad och kan bli upp till sju decimeter hög. Bladen är talrika, smalt lansettlika, hela eller fint tandade och sitter strödda på stjälken. Älvsallat blommar i juli-augusti. Blomkorgarna är omkring två centimeter breda och sitter ordnade i kvastlika samlingar, varken de violettaktiga holkfjällen eller korgarnas skaft är körtelhåriga. Blommorna är blå till blekvioletta. Frukten är spolformad och har en vit hårpensel.
Älvsallat är mycket lik sandsallat (M. tataricum), men den senare har korgar ordnade i klase och nedre blad som är något parflikade. De likaledes blåblommiga arterna torta (Cicerbita alpina) och parksallat (C. macrophylla) har båda körtelhåriga holkfjäll och blomkorgskaft.

Utbredning. Älvsallat förekommer sällsynt från Medelpad till Torne Lappmark. Den växer på fuktig sand- och grusmark vid älvar och vattendrag, samt i vägkanter. Första fynduppgift är från Lappland och publicerades 1720 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet sibirica betyder 'från Sibirien'.

Familj: Asteraceae
Släkte: Mulgedium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/mulge/mulgsib.html
Senaste uppdatering: 21 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg