Karlsösallat

Mulgedium quercinum (L.) C. Jeffrey

Vetenskapliga synonym: Lactuca quercina L.

Karlsösalat Kalk-Salat Eichen-Lattich

Karlsösallat Beskrivning. Karlsösallat är en högväxt, tvåårig ört med rikbladig stjälk som kan bli drygt en meter hög. Bladen är tunna, breda och djupt parflikiga med grovtandade flikar, de nedre bladen är skaftade medan de övre är stjälkomfattande. Bladens ändflik är varken större eller bredare än sidoflikarna. Karlsösallat blommar i juli-augusti, blomkorgarna är smala med ett tiotal blommor, de sitter samlade i en ganska smal och tät kvastlik samling i stjälktoppen. Holkfjällen är hinnkantade och rödprickiga. Blommorna är gula och frukten svart, femribbad med ett kort spröt som är ungefär hälften så lång som frukten. Penseln är vit och består av tunna hår.
Karlsösallat liknar mest skogssallat (Mycelis muralis), men den senare har blomkorgar i ganska yviga klaselika samlingar, samt blad med stor ändflik. De båda andra arterna i släktet strandsallater (Mulgedium) har blå blommor.

Utbredning. Karlsösallat är mycket sällsynt och förekommer endast på Stora och Lilla Karlsö, där den växer på kalkberg. Första fynduppgift är från Lilla Karlsö, där den påträffades av Linné under dennes gotländska resa år 1741 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet quercina kommer av det vetenskapliga namnet på släktet ekar, Quercus, och syftar på att bladens form har en viss likhet med eklöv.

Familj: Asteraceae
Släkte: Mulgedium

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/mulge/mulgque.html
Senaste uppdatering: 21 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg