Matricaria L.

Kamomiller

Beskrivning. Ettåriga, lågväxta eller medelstora örter. Stjälk upprätt, grenig. Blad strödda, flera gånger parflikiga, med smala flikar. Blomkorgar talrika. Holkfjäll i en eller två rader, hinnkantade. Korgbotten utan utan fjäll mellan blommorna, tillväxer under fruktmognaden och blir toppigt, i längdsnitt ihåligt. Strålblommor vita, tunglika, eller saknas. Diskblommor rörlika, gula, fyr- eller femflikiga. Frukt med upp till fem längsgående åsar och ibland med tydliga oljekanaler, pensel saknas.
Kromosomtal: 2n=18.

Övrigt. Arterna i släktet baldersbrår (Tripleurospermum) har ibland placerats i släktet kamomiller.

Etymologi. Släktnamnet Matricaria kommer av latinets matrix (vom) som förr, liksom kamomill (M. recutita), användes som magmedicin. Namnet användes redan på 1300-talet (Lid 1985).

Släktet har sju arter. I Sverige förekommer två arter, kamomill (M. recutita) och gatkamomill (M. matricarioides).

Familj: Asteraceae

Arter:
gatkamomill (M. matricarioides)
kamomill (M. recutita)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/matri/welcome.html
Senaste uppdatering: 21 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg