Gatkamomill

Matricaria matricarioides Porter ex Britton

Vetenskapliga synonym: Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb., M. discoidea DC., M. suaveolens (Pursh) Buchenau
Svenska synonym: gatkamill

Tunbalderbrå Skive-Kamille Pihasaunio Gulbrá Pineappleweed Strahlenlose Kamille

Gatkamomill

Beskrivning. Gatkamomill är en lågväxt, ettårig ört som kan bli upp till två decimeter hög. Hela växten doftar aromatiskt liksom den andra arten i släktet, kamomill (M. recutita). Stjälken är upprätt, rikt grenig och har mörkgröna finflikiga blad. Gatkamomill blommar från juli till september. Gatkamomill Blomkorgarna är kortskaftade, omkring en halv centimeter breda, och saknar strålblommor. Diskblommorna är gulgröna och rörlika med fyra flikar. Frukterna är drygt en millimeter långa, de har två längsgående oljekanaler och oftast två längsgående åsar på den inre sidan.
Arter ur släktet baldersbrår (Tripleurospermum), som ibland saknar de vita strålblommorna, kan förväxlas med gatkamomill.

Gatkamomill Utbredning. Gatkamomill kommer ursprungligen från Nordamerika, men är numera vanlig i hela landet på kulturpåverkad mark. Den växer ofta vid gårdar, vägar och stigar. Första fynduppgift är från mitten på 1800-talet då den hittades vid Uppsala (Hylander 1971). Man anser att den kommit med jord från Botaniska trädgården och sedan spritt sig.

Gatkamomill, frukter Etymologi. Artnamnet matricarioides betyder Matricaria-liknande och syftar på släktet kamomiller (Matricaria) där arten numera hör hemma. Den fördes ursprungligen till släktet kotulor (Cotula).

Familj: Asteraceae
Släkte: Matricaria

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Lifligt erinrar jag mig, då jag som skolgosse 1848 på en gård här i staden [Uppsala] anträffade några få exemplar af densamma, och det var ej svårt att uppvisa, att den kommit med planteringsjord från botaniska trädgården. För hvarje år, som gick, visade den sig på nya ställen, och sedan den i den stora sandgropen söder om staden funnit en förträfflig växtplats, fördes dess frön med till väglagning hämtade grus- och sandlass åt alla håll, så att man snart längs vägkanterna fick flerstädes se en smal garnering af gatkamill. Från ångbåtshamnen och järnbanans godsstation, där den äfven slagit sig ned, fördes den vida omkring till andra orter..."

Th. M. Fries enligt S. Birger ur Om förekomsten i Sverige af Elodea canadensis L. C. Rich. och Matricaria discoidea DC., Arkiv för Botanik Bd. 9. No. 7 (1910)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/matri/matrmat.html
Senaste uppdatering: 15 oktober 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg