Logfia Cass.

Ullörter

Beskrivning. Ettåriga, lågväxta, ullhåriga örter. Stjälk upprätt, enkel eller grenig. Blad strödda, oskaftade, lansettlika med helbräddad kant. Blomkorgar samlade i gyttringar, med få korgar i varje gyttring. Holkfjäll trubbiga, omslutande de yttre frukterna, i frukt stjärnlikt utbredda, yttre holkfjäll örtartade, inre hinnartade. Blommor rörlika, vitaktiga, de yttre honliga, de inre tvåkönade. Frukter kala eller med slemhår, yttre frukter utan pensel, de inre med avfallande hårpensel.
Kromosomtal: 2n=28.

Övrigt. Arterna i släktet ullörter inkluderas ibland i släktet klotullörter (Filago).

Etymologi. Släktnamnet Logfia är bildat genom en omkastning av bokstäverna i Filago, som är det vetenskapliga namnet på släktet klotullörter.

Släktet har nio arter. I Sverige förekommer arterna ullört (L. arvensis) och spenslig ullört (L. minima). Tillfälligt kan också arten fransk ullört (L. gallica) påträffas.

Familj: Asteraceae

Arter:
spenslig ullört (L. minima)
ullört (L. arvensis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/logfi/welcome.html
Senaste uppdatering: 21 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg