Spenslig ullört

Logfia minima (Sm.) Dumort.

Vetenskapliga synonym: Filago minima (Sm.) Pers., F. montana auct.
Svenska synonym: smalullört

Gaffelullurt Liden Museurt Pikkutuulenlento Small Cudweed Kleines Filzkraut

Spenslig ullört, blomkorgar Beskrivning. Spenslig ullört är en ettårig, lågväxt och grått ullhårig ört med oansenliga blommor som sitter samlade i mycket små korgar. Stjälken kan bli upp till två decimeter hög och är enkel eller gaffelgrenig. Bladen är lansettlika, oskaftade och sitter vanligen tryckta mot stjälken. Spenslig ullört blommar i juli-augusti. Blomkorgarna sitter samlade i små grupper längs stjälken och i grenspetsarna. Holkfjällen är trubbiga, kala och brunaktiga i spetsen, när frukterna mognat är de stjärnlikt utspärrade. Blommorna är små, gulvita och rörlika.
Spenslig ullört liknar ullört (L. arvensis), men den senare är något grövre och har holkfjäll som är ullhåriga ända ut i spetsen. Arterna i släktet klotullörter (Filago) har mer än tjugo korgar i varje gyttring, samt vasst spetsiga holkfjäll som är upprätta även i frukt.

Utbredning. Spenslig ullört förekommer sparsamt i södra Sverige på torr, sandig eller grusig mark. Sällsynt kan man även påträffa den i Mellansverige. Första fynduppgift publicerades år 1814 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet minima betyder minst eller mycket liten.

Familj: Asteraceae
Släkte: Logfia

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/logfi/logfmin.html
Senaste uppdatering: 29 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg