Ullört

Logfia arvensis (L.) Holub

Vetenskapliga synonym: Filago arvensis L., F. montana auct.
Svenska synonym: vanlig ullört

Ullurt Ager-Museurt Ketotuulenlento Acker-Filzkraut

Ullört, blomkorgar Beskrivning. Ullört är en grått ullhårig, lågväxt, ettårig ört med oansenliga blommor som sitter samlade i små blomkorgar. Stjälken är upprätt, enkel eller oregelbundet grenig, och kan bli upp till fyra decimeter hög. Bladen sitter strödda och är oskaftade och lansettlika med helbräddad kant. Ullört blommar i juli-augusti. Blomkorgarna sitter samlade i gyttringar längs stjälken, varje gyttring kan ha upp till ett tiotal korgar. Holkfjällen är trubbiga och ullhåriga ända ut i spetsen, de är i frukt stjärnlikt utbredda. Blommorna är vitaktiga och rörlika.
Den snarlika arten spenslig ullört (L. minima) är spädare och har holkfjäll som är kala ute i spetsen. De två sällsynta, eller numera försvunna, arterna Ullört klotullört (Filago vulgaris) och gulgrå ullört (F. lutescens) hör till släktet klotullörter (Filago) och karaktäriseras av holkfjäll som är vasst spetsiga och upprätta även i frukt, samt vanligen nästan klotformade gyttringar med upp till fyrtio korgar.

Utbredning. Ullört är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige, men den förekommer sällsynt också i de nordliga delarna av landet. Den växer på torr, sandig eller grusig mark. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1744, men arten är omtalad redan under 1600-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet arvensis kommer av latinets arvum (åker).

Familj: Asteraceae
Släkte: Logfia

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/logfi/logfarv.html
Senaste uppdatering: 21 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg