Linosyris Cass.

Gullborstar

Beskrivning. Fleråriga, kala örter. Stjälk vanligen upprätt, mångbladig. Blad strödda, hela, smala och spetsiga. Blomkorgar små, i tät kvastlik ställning. Holkfjäll i flera rader, de yttre smala och ofta med utböjd spets, inre holkfjäll med hinnartad kant. Strålblommor saknas. Diskblommor gula, tvåkönade, rörlika. Frukt omkring fem millimeter, brun, hårig, med hårpensel.
Kromosomtal: 2n=18.

Etymologi. Släktnamnet Linosyris är en sammansättning av de två släktnamnen Linum och Osyris. Det förstnämnda är namn på släktet lin (Linum) och det sistnämnda är namn på ett släkte ur familjen sandelträdsväxter (Santalaceae).

Släktet har omkring tio arter. I Sverige förekommer bara arten gullborste (L. vulgaris) som tidigare fördes till släktet astrar (Aster).

Familj: Asteraceae

Art:
gullborste (L. vulgaris)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/linos/welcome.html
Senaste uppdatering: 21 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg