Prästkrage

Leucanthemum vulgare Lam.

Vetenskapliga synonym: Chrysanthemum ircutianum (DC.) Turcz., C. leucanthemum L., Leucanthemum ircutianum DC., L. praecox (Horvatic) Horvatic
Svenska synonym: kragblomma, vanlig prästkrage

Prestekrage Hvid Okseøje Päivänkakkara Prestafífill Oxeye Daisy Gewöhnliche Wucherblume

Prästkragar Beskrivning. Prästkrage är en flerårig ört med oftast ogrenad stjälk som kan bli omkring sju decimeter hög. Bladen är enkla och spatellika, i kanten grovsågade. Prästkrage blommar i juni-juli. Blomkorgen sitter ensam i stjälkens topp och har vita tunglika strålblommor ("prästkragen") och gula rörlika diskblommor. Korgbotten är nästan platt och har inga fjäll mellan blommorna. Frukterna är ribbade och saknar hårpensel.
Prästkrage Prästkrage kan möjligen förväxlas med baldersbrå (Tripleurospermum perforatum) eller kamomill (Matricaria recutita), men dessa har finflikiga dill-lika blad och blomkorgar i glesa toppställda samlingar. Arterna åkerkulla (Anthemis arvensis) och kamomillkulla (Anthemis cotula), vilka också har korgar med vita strålblommor och gula diskblommor, skiljs genom flikiga blad och blomkorgar som har fjäll mellan blommorna.

Prästkragar Utbredning. Prästkrage finns i hela landet, men förekommer mer sällsynt i fjälltrakterna. Det är en kulturmarksväxt som återfinns på öppna marker, som ängar, hagar, skogsbryn och vägkanter. Förr i tiden var prästkrage mycket allmän men genom att hagar och öppna landskap blivit alltmer ovanliga har också prästkragen minskat i antal. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Prästkrage Övrigt. Prästkrage är Skånes landskapsblomma.

Etymologi. Artnamnet vulgaris kommer av latinets vulgus (hop, allmänhet) och betyder vanlig. Svenska namnet prästkrage anspelar på den typ av krage som prästerna bar på 1700-talet, en så kallad ring- eller pipkrage.

Familj: Asteraceae
Släkte: Leucanthemum

Norden
Norra halvklotet
Landskapsblomma
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Kragblomman är en bland våra vackrare och mest bekanta ängsblommor. Icke sällan ser man den växa blandad med det täcka Darrgräset eller den rödaktiga Ängssyran; stundom är den så ymnig att den bildar nästan alldeles hvita mattor...
...Blomstrens användande såsom ett slags orakel (då en strålblomma i sender bortryckes under det orden ja eller nej, eller får - inte, vexelvis yttras) är allmänt kändt."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/leuca/leucvul.html
Senaste uppdatering: 15 oktober 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg