Leontodon L.

Lejonfibblor

Beskrivning. Ett- eller fleråriga örter med mjölksaft. Stjälkar ogrenade eller sparsamt grenade upptill, bladlösa, ibland med små bleka fjäll. Blad i rosett vid basen, nästan hela, grunt buktflikiga eller djupt smalflikiga, kala eller håriga med enkla eller greniga hår. Blomkorgar en eller två. Holkfjäll tegellagda, ibland svarthåriga. Korgbotten utan fjäll mellan blommorna. Blommor gula, tunglika, tvåkönade. Ståndare utan svanslika bihang vid basen. Frukt smalt elliptisk, utan spröt eller näbb, pensel fjäderlik, i en eller två rader, yttre frukter ibland med pensel av bara fjäll.
Kromosomtal varierande.

Övrigt. Lejonfibblor liknar släktet rosettfibblor (Hypochaeris) men de senare har fjäll mellan blommorna och små svanslika bihang på ståndarna.

Etymologi. Släktnamnet Leontodon kommer av grekiskans leon (lejon) och odus (tand), namnet syftar på de ofta tandformade bladflikarna.

Släktet har omkring 50 arter. Tre arter förekommer i Sverige, den vanligast är arten höstfibbla (L. autumnalis).

Familj: Asteraceae

Arter:
höstfibbla (L. autumnalis)
sommarfibbla (L. hispidus)
strimfibbla (L. saxatilis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/leont/welcome.html
Senaste uppdatering: 20 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg