Strimfibbla

Leontodon saxatilis Lam.

Vetenskapliga synonym: L. nudicaulis auct., L. taraxacoides (Vill.) Mérat, Thrincia hirta Roth

Stripefølblom Hundesalat Juovamaitiainen Lesser Hawkbit Nickender Lövenzahn

Strimfibbla, blomkorgar Beskrivning. Strimfibbla är en flerårig ört som kan bli omkring två decimeter hög. Stjälken är ogrenad och oftast bågböjd vid basen, den övre delen av stjälken och holkfjällen är kala eller sparsamt håriga. Bladen sitter samlade i en basal rosett, de är sträva av korta hår och har åtminstone en del greniga hår. Strimfibbla blommar från juli till september. Blomkorgarna är ganska små, omkring två centimeter breda. De har gröna holkfjäll med svarta kanter. och blommorna är ljusgula med gråaktiga strimmor på undersidan. Frukten är smalt elliptisk och längsribbad, de yttre frukterna saknar fjäderpensel och har istället korta fjäll.
Strimfibbla känns lättast igen på sina svartkantade holkfjäll. Arten sommarfibbla (L. hispidus) har håriga stjälkar och holkfjäll, helt gröna holkfjäll, samt frukter som alla har fjäderpensel.

Utbredning. Strimfibbla är en sällsynt art som växer i parker och gräsmattor. Den har förts in i Sverige med importerat gräsfrö och uppträder oftast tillfälligt, men kan i sydligaste Sverige bli mer varaktig. Första fynduppgift är från Gävle och publicerades 1848 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet saxatilis kommer av latinets saxum (sten, block).

Familj: Asteraceae
Släkte: Leontodon

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/leont/leonsax.html
Senaste uppdatering: 20 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg