Sommarfibbla

Leontodon hispidus L.

Lodnefølblom Stivhåret Borst Kesämaitiainen Rough Hawkbit Rauher Lövenzahn

Sommarfibbla, blomkorg Beskrivning. Sommarfibbla är en flerårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög. Stjälken är ogrenad och bladlös, vanligen hårig och ibland med enstaka bleka fjäll. Bladen är grunt buktflikiga och strävhåriga med åtminstone några grenade hår. Sommarfibbla blommar i juli-augusti med klargula blommor som sitter samlade i korgar. Blomkorgarna är stora, omkring tre centimeter breda och sitter ensamma i toppen av stjälken, de saknar fjäll mellan blommorna. Holkfjällen är tegellagda, mörkgröna och gleshåriga. Frukterna är smalt elliptiska och har en fjäderpensel med en yttre ring av hårlika borst.
Sommarfibbla, blomkorg Sommarfibbla är mycket lik rotfibbla (Hypochaeris radicata), men den senare har flerfjälliga stjälkar och korgar med fjäll mellan blommorna. Arten strimfibbla (L. saxatilis) skiljs genom att den vanligen har upptill kal stjälk, kala och mer eller mindre svartkantade holkfjäll, samt yttre frukter utan fjäderpensel men istället med en rad av fjäll.

Frukter

Utbredning. Sommarfibbla är ganska vanlig på torra ängsbackar, betesmarker och vägkanter i södra Sverige. Första fynduppgift är från Vadstena i Östergötland och publicerades av Linné i Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1741 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet hispidus är latinets ord för borsthårig.

Familj: Asteraceae
Släkte: Leontodon

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Wäxer wid Wastena.
Fast jag denna icke funnit annorstädes, har jag dock ei bort henne utelämna, såsom hon intet i Sverige förut warit bekant."

Ur Samling af Et Hundrade Wäxter upfundne på Gothland, Öland och Småland av Carl von Linné (Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1741)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/leont/leonhis.html
Senaste uppdatering: 20 juli 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg