Höstfibbla

Leontodon autumnalis L.

Vetenskapliga synonym: L. autumnalis L. ssp. pratensis (W. D. J. Koch) Arcang., L. autumnalis L. var. pratensis W. D. J. Koch (var. taraxaci)
Svenska synonym: vanlig höstfibbla (var. autumnalis), gulbrun höstfibbla (var. asperior), kal höstfibbla (var. salinus), svart höstfibbla, mörk höstfibbla (var. taraxaci)

Følblom Høst-Borst Syysmaitiainen Skarifífill Autumn Hawkbit Herbst-Lövenzahn

Höstfibbla, blomkorg Beskrivning. Höstfibbla är en lågväxt, flerårig ört med smal, upptill sparsamt grenig stjälk som kan bli upp till fyra decimeter hög. De djupt smalflikiga bladen sitter samlade i en basal bladrosett, bladen är kala eller glest håriga med bara enkla, ogrenade hår. Höstfibbla blommar från juli till september. Höstfibbla Stjälkarna har en eller två blomkorgar som har tegellagda, ofta svarthåriga holkfjäll. Blommorna är klargula, ofta med rödaktig undersida, och det finns inga fjäll mellan blommorna. Frukterna är smalt elliptiska med en pensel som består av en rad brunaktiga, fjädergrenade Höstfibbla borst. Arten är mångformig och delas i flera varieteter vilka skiljs genom skillnader i holkfjällens hårighet, bladens flikighet och andra vegetativa karaktärer. De olika varieteterna är oskarpt avgränsade gentemot varandra och mellanformer är vanliga. Huvudvarieteten vanlig höstfibbla (var. autumnalis) har gleshåriga eller nästan kala holkfjäll och djupt flikiga blad. Svart höstfibbla (var. taraxaci (L.) Hartm.) har svarthåriga holkfjäll och nästan hela blad. Gulbrun höstfibbla (var. asperior Wahlenb.) är grovt byggd med glesflikiga blad och Höstfibbla, frukter brunhåriga holkfjäll. Kal höstfibbla (var. salinus (Aspegren) Lange) har kala holkfjäll, vanligen ogrenad stjälk och grunt flikade blad.
De båda andra arterna i släktet, sommarfibbla (L. hispidus) och strimfibbla (L. saxatilis), Höstfibbla har ogrenad stjälk, grunt flikiga och styvhåriga blad som åtminstone har några grenade hår, samt frukter med en annan typ av pensel. En del former av höstfibbla liknar vissa småarter av maskrosor (Taraxacum), maskrosorna har dock alltid en ihålig stjälk och enradiga holkfjäll med ytterholk.

Höstfibbla

Utbredning. Höstfibbla är vanlig i hela landet. Den växer i gräsmark, betesmarker, vägkanter och kulturmarker. Varieteten svart höstfibbla (var. taraxaci) är nordlig och växer på snölegemark, stränder och dryashedar i fjälltrakterna. Gulbrun höstfibbla (var. asperior) är också nordlig och växer i videsnår och ängsmarker i fjällen. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Hortus botanicus 1685 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet autumnalis kommer av latinets autumnus (höst) och betyder höstlig, vilket syftar på blomningstiden.

Familj: Asteraceae
Släkte: Leontodon

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/leont/leonaut.html
Senaste uppdatering: 31 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg