Harkål

Lapsana communis L.

Svenska synonym: harfibbla, vanlig harkål

Haremat Haremad Linnunkaali Nipplewort Rainkohl

Harkål Beskrivning. Harkål är en ganska högväxt, ettårig ört som kan bli drygt en meter hög. Stjälken är rikbladig och styvt hårig nedtill, men kal upptill. Bladen är parbladiga med en rundad ändflik som är mycket större än de övriga, ibland saknas de nedre bladflikarna och bladen ser då ut att vara enkla. Harkål blommar från juli till september, blommorna är ljusgula och tunglika, de sitter få tillsammans i små korgar omgivna av en rad kölade holkfjäll. Blomkorgarna sitter i glesa kvastlika samlingar i toppen av den greniga stjälken. Holkfjällen är upprätta även efter blomningen och sitter kvar kring frukterna, som är smalt elliptiska, ribbade och saknar pensel.
Harkål brukar ibland förväxlas med Harkål, blomkorgar skogssallat (Mycelis muralis), men den senare har släta holkfjäll, frukter med hårpensel, samt blad med trekantig ändflik.

Harkål Utbredning. Harkål är vanlig i södra Sverige, från Skåne till Uppland, mer ovanlig eller tillfällig längre norrut till Torne Lappmark. Den växer på kulturmark, i åkrar, trädgårdar, skogsbryn och på ruderatmark. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades år 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet communis betyder allmän.

Familj: Asteraceae
Släkte: Lapsana

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Harkål. allm. ogräs i åkrar och plantager: stjelkarne ätas i Constantinopel innan de gå i blomma: Decokt af örten säges hela sårnader och sprickor på brösten, dermed twättade: ätes gerna af kaniner."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/lapsa/lapscom.html
Senaste uppdatering: 26 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg