Bildgalleri

Taggsallat - Lactuca serriola L.


Taggsallat

Taggsallat

Blomkorgar

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/lactu/lactser2.html
Senaste uppdatering: 26 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg