Taggsallat

Lactuca serriola L.

Vetenskapliga synonym: L. scariola L.

Taggsalat Tornet Salat Piikkisalaatti Prickly Lettuce Kompaß-Lattich

Taggsallat Beskrivning. Taggsallat är en ofta högväxt, ett- eller tvåårig ört som kan bli drygt en meter hög. Stjälken är blek och böjd i toppen då korgarna är i knopp. Bladen är mycket karaktäristiska för arten, de är tandade och parflikiga, grågröna med ljusa nerver och har mycket långa, sågtandslika taggar på mittnervens undersida. Oftast är bladen också vridna ett kvarts varv, så att de har kanten uppåt. Taggsallat blommar från juli till sepetember, Taggsallat, bladundersida de smala, talrika korgarna har ett tiotal blommor och sitter i grenade klaselika samlingar. Blommorna är blekgula till grönaktigt gula.
Taggsallat kan knappast förväxlas med andra arter. De sågtandslika taggarna på bladens mittnerv och bladen som oftast är vridna 90 grader är typiska för arten.

Taggsallat, blomkorgar

Utbredning. Taggsallat påträffas på ruderatmark, banvallar, jordhögar, i vägkanter, och i nyanlagda rabatter. Den är ganska ovanlig, men förekommer talrikt i vissa trakter. Arten tycks vara på spridning i Sverige och blir allt vanligare. Första fynduppgift publicerades år år 1795 (Nordstedt 1920).

Taggsallat, frukter

Etymologi. Artnamnet serriola kommer av latinets serra (såg) och betyder 'liten såg', vilket syftar på bladnervens sågtandslika taggar.

Familj: Asteraceae
Släkte: Lactuca

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/lactu/lactser.html
Senaste uppdatering: 26 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg