Sallat

Lactuca sativa L.

Svenska synonym: huvudsallat, laktuk, sallad, trädgårdssallat

Hagesalat Ruokasalaatti, Salaatti Garden Lettuce Grüner Salat

Sallat Beskrivning. Sallat är en kal, ett- eller tvåårig ört som kan bli upp till en meter hög. Stjälken är styv, hård och blekgul. Den har talrika små äggrunda och stjälkomfattande blad, de övre är helbräddade, de nedre grunt bukttandade. Vid basen har stjälken en basal bladrosett av kortskaftade, breda, hela eller något flikiga eller krusiga blad, vilka avtar i storlek uppåt. Sallat Sallat blommar i juli-augusti, de små korgarna är smala och sitter många tillsammans i en grenad kvastlik samling. Holkfjällen är trubbiga och blommorna är få och blekgula. Frukten är svart med ett vitt spröt och vit hårpensel.
Sallat känns igen på de talrika korta, äggrunda, stjälkomfattande stödblad som sitter i den kvastlika korgsamlingen.

Sallat

Utbredning. Sallat kan ibland påträffas tillfälligt på kulturmark och avfallsplatser. Första fynduppgift som förvildad är från Stockholm och publicerades i Svensk Botanisk Tidskrift 1909 (Hylander 1971).

Sallatssorter

Övrigt. Sallat är en av våra mest uppskattade grönsaker och en mycket gammal kulturväxt som odlats i ett par tusen år. Det finns ett stort antal förädlade namnsorter, men i handeln saluförs den vanligen under namn som isbergssallat, grönsallat, ekbladssallat, romansallat eller plocksallat. I dagligt tal kallas arten ofta 'sallad', liksom flera andra arter ur olika växtfamiljer, vars blad äts på liknande sätt. Cikoriasallat som vanligen kallas endiv tillhör arten cikoria (Cichorium intybus), frissésallat kommer däremot från arten endiv (Cichorium endivia), båda tillhör familjen Sallatssorter korgblommiga växter (Asteraceae). Rucolasallat fås från arten eruka (Eruca sativa) och salladskål från en varietet av åkerkål (Brassica rapa), båda dessa arter tillhör familjen korsblommiga växter (Brassicaceae). Mâchesallat kommer från ytterligare en annan växtfamilj, Sallatsodling i Halland valerianaväxter (Valerianaceae), och är blad av arten vårklynne (Valerianella locusta).

Etymologi. Artnamnet sativa betyder odlad.

Familj: Asteraceae
Släkte: Lactuca

Mat och krydda

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Saladen är en sedan ålder känd och använd planta. De gamle grekerne helgade den åt gudinnan Aphrodites dyrkan som en vårens och den gryende kärlekens första representant. Myten säger till och med att gudinnan under dess blad gömde den nyfödde Adonis. Men vår gudlösa tid uppäter saladen, och Adonis får gömma sig annanstädes. Romarne ansågo saladen såsom skyddande mot vinets berusande verkningar, hvarför man åt den vid slutet av varje kräslig måltid, och kejsar Augustus fann sig till och med föranlåten att tugga den litet emellanåt. Medeltiden fann den kylande och svalkande emot kärlekens glöd, hvarför ock munken Bruyerinus tillrådde klostersystrarna att äta rätt mycket salad. Under samma förutsättning har man i några århundraden ätit rätt flitigt deraf, men utan att få bugt på sagda åkomma. Troligen har man nu redan ätit för mycket deraf, ty de helsosamma verkningarna hafva alldeles uteblifvit och lemnat oss i den pinsamma ovissheten, om det är kärleken som blifvit starkare, eller om det är saladen som blifvit svagare."

Ur Kok-konsten som vetenskap och konst av C. E. Hagdahl (1896)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/lactu/lactsat.html
Senaste uppdatering: 4 oktober 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg