Ålandsrot

Inula helenium L.

Svenska synonym: alant, elinsrot

Alantrot Læge-Alant Isohirvenjuuri Elecampane Echter Alant

Ålandsrot

Beskrivning. Ålandsrot är en vanligen högväxt, flerårig, gulblommig ört med breda, oskaftade, halvt stjälkomfattande stjälkblad med vitfiltad undersida. Stjälken kan bli upp till två meter hög och är ibland grenad upptill. Bladen är gleshåriga på ovansidan och har oregelbundet sågtandad kant, de nedre är långskaftade med smalt kilformad bladbas. Ålandsrot blommar från juli till september. Blomkorgarna sitter ensamma eller vanligen i kvastlika samlingar, de är decimeterbreda och har gula blommor, de yttre strålblommorna är tungformade. Blomfästet saknar fjäll och frukterna har hårpensel.
Ålandsrot Ålandsrot avviker från de andra svenska arterna i släktet krisslor (Inula) genom sin storlek, sina stora blommor och breda yttre holkfjäll. Arten förväxlas ibland med strålöga (Telekia speciosa) som också det är en stor och gulblommig korgblommig växt (Asteraceae), den senare har dock inte filthåriga bladundersidor, och den har nedre blad med djupt hjärtformad bladbas, mörkare gula blommor, korgbotten med fjäll mellan blommorna, samt frukter utan pensel.

Ålandsrot Utbredning. Ålandsrot är en sedan länge som medicinalväxt odlad art som fortfarande hålls i odling som prydnadsväxt. Den förekommer naturaliserad på många platser i södra Sverige. Första fynduppgift är från Bohuslän, där den hittades av P. Kalm. Uppgiften publicerades i artikeln Förtekning på några örter fundna i Bohus-Län 1742 i Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1743 (Nordstedt 1920).

Ålandsrot Användning. Arten omtalas som odlad för sin rots skull redan av Plinius. Roten (Radix Enulæ) har i Sverige använts som bland annat 'bröst- och magmedel'.

Etymologi. Artnamnet helenium skall enligt gamla sägner komma av Helena, då den växte upp där den sköna Helenas tårar föll. Andra tolkningar är att ordet kommer av grekiskans helos (kärr) eller helios (sol). Svenska namnet ålandsrot har tolkats som en förvrängning av det äldre svenska namnet alant och rot, alants rot.

Familj: Asteraceae
Släkte: Inula

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Ålandsrot. Växer ymnigt på ängar ock låglänta åkergrenar vid Byen Bionni i Morlanda på Oroust.
Som denne hos os häri Sverige altid varit hållen för en Trägårds ört, så förekom det mig något underligdt, at finna denna vilit; derföre frågade iag : om den ei i början blifvit ditplanterad? hvarpå svarades enhälligt af alla, at de ei hade någon kundskap derom; men det viste de, at den växt der från urminnes tider."

Ur Förtekning på några örter fundna i Bohus-Län 1742 av P. Kalm (Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1743)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/inula/inulhel.html
Senaste uppdatering: 19 september 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg