Hypochaeris L.

Rosettfibblor

Beskrivning. Ett- eller fleråriga örter. Stjälk upprätt, vanligen bladlös, enkel eller grenig, hårig eller kal. Blad samlade i basal rosett, kala eller håriga. Blomkorgar ensamma eller flera. Holkfjäll tegellagda, kala eller håriga. Korgbotten platt, med fjäll mellan blommorna. Blommor tvåkönade, tunglika, gula. Ståndare med små bihang vid basen. Frukt vanligen med spröt, med fjäderpensel och ibland även med en yttre rad av enkla hår.
Kromosomtal: 2n=8 (rotfibbla), 2n=10 (slåtterfibbla), 2n=10, 12 (åkerfibbla).

Övrigt. Släktet liknar lejonfibblor (Leontodon) men de senare har ståndare utan bihang, samt korgbotten utan fjäll mellan blommorna.

Etymologi. Släktnamnet Hypochaeris kommer eventuellt av grekiskans hypo (under) och choeros (gris), vilket kan syfta på att grisar gärna äter rötterna. Namnet användes om en korgblommig växt (Asteraceae) redan av Theofrastos, 300 f. Kr.

Släktet har ett sextiotal arter. Tre arter förekommer i Sverige, den vanligaste är slåtterfibbla (H. maculata) som förekommer allmänt upp till Jämtland. De två andra arterna, rotfibbla (H. radicata) och åkerfibbla (H. glabra), är bara vanliga i Sydsverige.

Familj: Asteraceae

Arter:
rotfibbla (H. radicata)
slåtterfibbla (H. maculata)
åkerfibbla (H. glabra)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/hypoc/welcome.html
Senaste uppdatering: 16 februari 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg